Az igazat mondd, ne csak a valódit! So laß die Wahrheit, nicht die Fakten siegen!

Kedves bécsi barátaink!

Liebe Freunde in Wien!

Engedjétek meg, hogy magyar honfitársaim nevében kérjek bocsánatot az érzelmi fogyatékos állampárti politikusaink hazug és elvtelen kampányakciója miatt, amivel megsértettek Benneteket!

Gestattet mir im Namen meiner Landsleute bei Euch um Verzeihung bitten wegen der lügenhaften und gesinnungslosen Kampagne unserer staatsparteilichen Politiker mit emotionaler Behinderung, womit sie Euch beleidigt haben!

Egyik legnagyobb költőnk, József Attila intelmeit sorvezetőül használva, szeretném elmondani nektek az igazat, és nem csak a valódit!

Mittels Faulenzer in Form der Mahnungen eines der größten Dichter Ungarns, Attila József, möchte ich Euch die Wahrheit, nicht nur die Fakten erzählen, und siegen lassen!

Az igazság az, hogy április 8.-án országgyűlési választások lesznek Magyarországon, és az állampárt vezetői rettegnek attól, hogy a népharag elsöpri őket, az elmúlt nyolc év rombolása, gyűlöletkeltése, az ország kirablása és jogállam felszámolása miatt.

Die Wahrheit besteht darin, dass am 8. April Parlamentswahlen in Ungarn stattfinden werden, und die Führungskräfte der Staatspartei fürchten sich davor, dass sie aufgrund der Ruinierung, der Hasspropaganda, der Ausplünderung Ungarns und der Liquidierung des Rechtsstaates, wodurch die vergangenen acht Jahre geprägt waren, von der Volkswut weggefegt werden. 

Mivel valós eredményeket nem tudnak felmutatni a nyolc év kormányzásáról, ezért folyamatosan ellenségképeket kell gyártaniuk, ami eddig Brüsszel, Soros, a migránsok, és legutóbb az ENSZ képében testesült meg. Ezzel párhuzamosan azt kell hazudniuk, hogy a fejlett nyugati országokban az élet rosszabb mint hazánkban, annak ellenére, hogy a kormányzásuk alatt több mint fél millió magyar volt kénytelen a jobb élet reményében kivándorolni és munkát keresni Nyugat-Európában.

Da sie keine tatsächlichen Resultate über die Regierung der letzten acht Jahre vorweisen können, müssen sie deshalb permanent Feindbilder herstellen, was sich bisher in dem Bild von Brüssel, von Soros, den Migranten und letztes Mal der UNO verkörpert hat. Parallel damit müssen sie lügen, dass in den westlichen Ländern das Leben schlechter ist als in unserer Heimat, obwohl während ihrer Regierung mehr als eine Halbmillion Ungarn und Ungarinnen waren gezwungen in der Hoffnung eines besseres Lebens auszuwandern und einen Job in Europa zu finden.

Zahl der Ungarn die in EU-Mitgliedstaaten leben

Némiképpen ironikus, hogy mi magyarok 30 évvel a rendszerváltás után sem tudunk megszabadulni a kommunizmus árnyaitól, amikor az állampárt vezetői szintén a hanyatló nyugat rémképével próbálták megetetni az elnyomott lakosságot.

Gewissermaßen ist es ironisch, dass wir Ungarn nicht einmal 30 Jahre nach der politischen Systemwende die Schatten des Kommunismus loswerden können, damals versuchten die Führungskräfte der Staatspartei ebenso mit dem Hirngespinst des rückgängigen Westens die unterdrückte Bevölkerung zu verarschen.

Az állampárt vezetői sajnálatos módon rendkívül rafinált gazemberek, akik úgy gondolkodnak, hogyha nem tudják megakadályozni, hogy a magyar emberek európai polgárokhoz méltó életet éljenek az ország határain kívül, akkor megpróbálnak feszültséget szítani a házigazdák és a vendégek között, ami az alábbi kép alapján úgy látszik, hogy sajnálatos módon működik is:

Die Leiter der Staatspartei sind bedauerlicherweise außerordentlich raffinierte Schurken, die derart denken, dass sofern sie nicht verhindern können, dass die ungarischen Menschen ein solchen Leben außer den Grenzen Ungarns haben, das den europäischen Bürgern würdig ist, dann versuchen sie Spannung zwischen den Gastgebern und den Gästen anzustiften, was laut der nachstehenden Abbildung so scheint, dass es leider gut funktioniert:

Mindezek miatt arra kérlek Benneteket, hogy ne azonosítsátok a tisztességes, dolgos magyar embereket, a korrupt, populista, hazug megélhetési állampári politikusainkkal, mi a saját hazánkban szeretnénk békében élni és dolgozni!

Aufgrund der obigen ersuche ich Euch, die anständigen, arbeitsamen ungarischen Menschen nicht unseren korrupten, populistischen, lügnerischen Fortkommens-Staatsparteipolitikern gleichzusetzen, wir möchten in unserem eigenen Land in Frieden leben und arbeiten!

Ígérjük Nektek, hogy április 8.-án mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy örökre elzavarjuk őket, és annak érdekében is, hogy az igazságszolgáltatás előtt feleljenek az elmúlt nyolc évben elkövetett bűneikért, mert nekünk rendkívül fontos, hogy  lássunk ma itt ,,fehérek közt egy európait”!

Wir versprechen Euch, dass wir am 8. April unser Bestes tun werden um sie für immer und ewig zu verjagen, und zugleich damit sie sich vor der Rechtsprechung für ihre in den letzten acht Jahren verübten Verbrechen verantworten, denn uns ist es sehr-sehr wichtig heute hier „den Europäer unter den Weißen“ sehen zu können!

Őszinte barátsággal,

Mit freundlichen Grüßen,

Szendrő-Németh Tamás

Utóirat: A demokrácia győzelme a nyugat-európaiaknak is ugyanolyan fontosnak kell lennie, mint a magyaroknak, ha nem akarják, hogy április 8. után Magyarországról induljon menekülthullám Nyugat-Európa felé!

Postskript: Der Sieg der Demokratie soll für die West-Europäer ebenso wichtig sein wie für die Ungarn, wenn die ersteren nicht wollen, dass nach dem 8. April eine Migrantenwelle aus Ungarn nach West-Europa in Bewegung kommt!

Thomas Mann üdvözlése

Mint gyermek, aki már pihenni vágyik
és el is jutott a nyugalmas ágyig
még megkérlel, hogy: „Ne menj el, mesélj” –
(igy nem szökik rá hirtelen az éj)
s mig kis szive nagyon szorongva dobban,
tán ő se tudja, mit is kiván jobban,
a mesét-e, vagy azt, hogy ott legyél:
igy kérünk: Ülj le közénk és mesélj.
Mondd el, mit szoktál, bár mi nem feledjük,
mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt
s együtt vagyunk veled mindannyian,
kinek emberhez méltó gondja van.
Te jól tudod, a költő sose lódit:
az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétben vagyunk.
Ahogy Hans Castorp madame Chauchat testén,
hadd lássunk át magunkon itt ez estén.
Párnás szavadon át nem üt a zaj –
mesélj arról, mi a szép, mi a baj,
emelvén szivünk a gyásztól a vágyig.
Most temettük el szegény Kosztolányit
s az emberségen, mint rajta a rák,
nem egy szörny-állam iszonyata rág
s mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még,
honnan uszulnak ránk uj ordas eszmék,
fő-e uj méreg, mely közénk hatol –
meddig lesz hely, hol fölolvashatol?…
Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk,
de mi férfiak férfiak maradjunk
és nők a nők – szabadok, kedvesek
– s mind ember, mert az egyre kevesebb…
Foglalj helyet. Kezdd el a mesét szépen.
Mi hallgatunk és lesz, aki csak éppen
néz téged, mert örül, hogy lát ma itt
fehérek közt egy európait.

Thomas Mann zum Gruss

Dem Kinde gleich, das sich nach Ruhe sehnt
Und sich schon müde in den Kissen dehnt
Und bettelt: Ach, erzähl mir was, bleib da…
(Dann ist das böse Dunkel nicht so nah.)
Und das – sein kleines Herz schlägt hart und heiß -,
Was es sich eigentlich da wünscht, nicht weiß:
Das Märchen oder daß du bei ihm bist –
So bitten wir: Bleib eine kurze Frist!
Erzähl uns was, selbst wenn wir es schon kennen!
Sag, daß wir uns mit Recht die Deinen nennen!
Daß wir, mit dir vereint, deine Gemeinde,
Des Menschen wert sind und des Menschen Freunde.
Du weißt selbst, daß die Dichter niemals lügen.
So laß die Wahrheit, nicht die Fakten siegen,
Die Helle, die dem Herzen du gebracht –
Denn unsre Einsamkeit, das ist die Nacht.
Laßt heut uns, Freunde, uns durchschaun. So sah
Hans Castorp einst den Leib der Frau Chauchat.
Kein Lärm, der durch des Wortes Vorhang dringt…
Erzähl, was schön ist und was Tränen bringt.
Laß, nach der Trauer, endlich Hoffnung haben
Uns, die wir Kosztolányi grad begraben…
Ihn fraß der Krebs nur. An der Menschheit Saat
Frißt tödlich schrecklicher der Dschungelstaat.
Was hält die Zukunft noch in ihrem Schoß?
Wann bricht das Wolfsgeschmeiß gegen uns los ?
Kocht schon das neue Gift, das uns entzweit?
Wie lang noch steht ein Saal für dich bereit?
Das ists: Wenn du sprichst, brennt noch unser Licht,
Es leisten auf ihr Mannsein nicht Verzicht
Die Männer, Frauen lächeln wunderbar,
Noch gibt es Menschen (doch sie wurden rar… )
Setz dich! Fang an! Laß uns dein Märchen hören!
Und manche – doch sie werden dich nicht stören –
Schaun dich nur an. Sie wollten zu dir gehn,
Den Europäer unter Weißen sehn…
literarische Übersetzung: Hermlin, Stephan

A bátrak igazsága

Ha szeretnél értesítést kapni új blogbejegyzés megjelenéséről, kövessél a blog Facebook oldalán

Ez a bejegyzés nem egy filmről szól – hacsak nem életünk filmjéről, és annak egy szemelvényéről – hanem arról, hogy törvény adta lehetőségünk és egyben kötelességünk megvédeni azokat,  akiknek az életére törnek.

Öt évvel ezelőtt dolgoztam az első olyan ügyben, amiben néhány jóember azt gondolta, hogy bármit megengedhetnek maguknak, aminek a keretében kis híján megöltek egy biztonsági embert, amit a magyar ,,igazságszolgáltatás” garázdaságnak és könnyű testi sértésnek minősített. Az ügyészség akkori professzionális munkáját talán az jellemezte a legjobban, hogy utólag, sértetti indítványra ültették a vádlottak padjára a tárgyaláson korábban megjelent egyik elkövetőt. Az ügyben született ítélet munkánk ellenére köszönő viszonyban nem volt a cselekmény súlyával. A tárgyalásról írt blogbejegyzésem talán visszaadja valamennyire az elkövetők ,,megbánó” hozzáállását az ügyhöz.

,,Le kéne mosni a vért a képről, akkor alig látszanának a sérülések”

Két évvel ezelőtt több szempontból hasonló ügyben láttam el az egyik ismerősöm sértetti képviseletét, akit 3 hasonlóan jóember rugdosott szinte felismerhetetlenségig véresre egy falusi kocsma előtt, miután hátulról leütötték. Ebben az ügyben sem az elkövetők jóindulatán múlt, hogy az ismerősöm fel tudott épülni a sérüléseiből, és ,,természetesen” egyikük sem kapott letöltendő szabadságvesztést.

Ezzel szinte egyidejűleg kerestek meg sportolók azzal, hogy két fiatal társuknak az előző kettő esethez hasonló ügyében segítsek. Az ő történetük mindannyiunk számára hordoz fontos tanulságokat, ezért gondoltam, hogy megosztom Veletek. Mivel az ügyben még nem jogerős a példa értékű ítélet, ezért próbálom minél inkább elvonatkoztatva leírni a történetet, és abból a társadalomnak szóló rendkívül fontos üzenetet kiemelni.

A történet röviden úgy néz ki, hogy éjszaka egy vendéglő előtt álló huszonéves srácot, ahogy a vádirat írja ,,előzetes szóváltás nélkül” (tehát provokáció, indok……stb nélkül, CSAK ÚGY) ököllel lebombázott egy 90 kg-os jóember. A sértett innentől kezdve nem emlékezett semmire, viszont utána sajnálatos módon annál több időt kellett eltöltenie kezelésekkel, hogy rendbe hozza az egészségét. Ezt látta a 18 éves 70 kg-os barátja, akinek volt vér a farkában (nem úgy mint a környéken ácsorgó kb 30 embernek) és lepadlóztatta a 90 kg-os úriembert. Ezt követően a 90-es három, 100+-os barátja lefojtotta a 70-es srácot és adtak neki rendesen. (Közben az egyikük a biztonság kedvéért még ledurrantott egyet a sértettnek is, nehogy túl gyorsan kiheverje az ok nélkül kapott első ütést). A sztori ennyi, na és akkor most jön a lényeg!

Az ügyészség csoportosan elkövetett garázdaság bűntettével megvádolta a négy 90-100+-os jóembert és velük együtt a 70-es srácot jutalmul, amiért az egészségét kockáztatva megvédte a barátját, aki a tárgyaláson szó szerint ezt mondta:

,,Ő mentette meg az életemet, felkoncolnak jó kedvükben mert részegek?”

A hivatkozási alap az volt, hogy a 70-es védekezése túllépte a szükséges mértéket azzal, hogy többször megütötte az első ütéstől padlót fogó 90-est.

És akkor meg is jöttünk ahhoz a kérdéskörhöz, amiért ma a klaviatúra elé ültem. Nem akarok olyan országban élni, ahol azokat az embereket hurcolják meg az igazságszolgáltatás előtt, akik mások védelmére kelnek túlerővel szemben, kockáztatva az egészségüket, és egyben azt is, hogy ha sikerrel járnak (tehát nem hordágyon, vagy nejlonzsákban szállítják el őket) akkor megvádolják őket, azért, mert nem patikamérlegen centizték ki – kellő jogtudományi gyorstalpalót követően – hogy vajon mekkorát és hányat üthetnek egy 20 kilóval nehezebb támadóra. Ha bármelyikünk ilyen helyzetbe kerülne, hogy 4 fős, részeg túlerőben lévő társasággal szemben kellene megvédenie valakit, nem a lehető legnagyobbat ütné? Mert ahhoz ugye nem kell agysebésznek lenni, hogy a 70-es számolhatott azzal, hogy ha ledurrantja a 90-est akkor a másik három 100+-os nem lesz túl kedves hozzá, akkor meg ki az az öngyilkosjelölt barom aki nem arra törekszik, hogy a 4-ből legalább 1 ember ne az ő fején ugráljon a későbbiekben? Arról nem is beszélve, hogy sajnálatos módon ugyanúgy mint az első ügyben Joci, a 70-es srác sem számíthatott mások segítségére.

De vajon miért is nem ???????????????????????????????????

Tekintsünk el attól, hogy csak hölgyek, gyerekek voltak az utcán jóval éjfél után (tehát nem bátor férfiakból volt híján) vagy szimplán csak jogtudósok voltak ott, akik ismerték a helyzetben rejlő kockázatot, és kielemezve a Btk kommentárt, arra a következtetésre jutottak, hogy ők bizony nem tudnának higgadt fejjel a hatóságok által elvárt mértékű és mennyiségű ütéssel közrehatni, ergó nem akarják később a vádlottak padján találni magukat, mint a 70-es srác.

És amikor már az ember szögre akasztaná a talárját, mert hát ugye a 99%-os váderedményesség nem hazudik, akkor kihirdetik azt az ítéletet, amivel visszaadják a BÁTRAK IGAZSÁGÁT.

És ez az a pillanat, amikor 5 év után azt mondhatom, hogy soha nem szabad feladni a küzdelmet azért, amiben hiszünk, ahhoz, hogy egy élhető országunk legyen, ahol nem elítélik, hanem felmentik (jobb esetben meg sem gyanúsítják!) jogos védelemre hivatkozva azokat, akiket éjszaka, vagy egyéb minősített körülmények között megtámadnak, és úgy kénytelenek megvédeni a saját, vagy mások életét, még akkor is, ha túllépik a védekezés szükséges mértékét.

És mit üzen mindannyiunknak egy ilyen ítélet?????????????!!!!!!!!!!!!!

Ahogy az egyik bíró barátom mondta, miután elmeséltem neki a sztorit:

,,Jó tudni, hogy ha ott még nem is tartunk, hogy társadalmi elvárás legyen, hogy valaki mások életét megvédje, de legalább már nem büntetik, ha mégis megteszi!”

Zárszóként annyit szeretnék elmondani, úgy érzem, részben köszönhetően ezeknek az ügyeknek is, kezd kialakulni a nyugati végeken egy olyan összetartó közösség, akik odaállnak egymás mellé, ha szükség van rá az utcán, az éjszakában és a tárgyalóteremben!

Amikor Czeglédyt bezárták, csendben maradtam, mert gyáva voltam

,,Mikor a nácik elvitték a kommunistákat,
csendben maradtam,
hisz nem voltam kommunista.

Amikor a szakszervezeti tagokat vitték el,
csendben maradtam,
hisz nem voltam szakszervezeti tag.

Amikor a szocialistákat bezárták,
csendben maradtam,
hisz nem voltam szocialista.

Amikorra engem vittek el,
nem maradt senki,
aki tiltakozhatott volna.”

Martin Niemöller-német teológus

Több mint egy éve, hogy nem írtam blogbejegyzést, aminek két alapvető oka van: Egyrész úgy láttam, hogy inkább cselekedni kell mintsem írogatni, másrészt pedig azzal kellett szembesülnöm, hogy a fidesz maffia bűncselekményeinek írásba foglalása hidegen hagyja az embereket, mivel az a mindennapok részévé vált.

,,Polt a szocialista képviselőnek küldött levelében azt írja, hogy Mengyi és társai ellen folyó büntetőeljárásban hét embert hallgattak ki gyanúsítottként

  • különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás kísérletének,
  • kötelesség megszegésére irányuló hivatali vesztegetés bűntettének,
  • vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntettének,
  • hamis magánokirat felhasználása vétségének megalapozott gyanúja miatt.

Az ügyben öt gyanúsított esetében került sor előzetes letartóztatás elrendelésére, de jelenleg már mindegyik gyanúsított szabadlábon védekezik.

Ahogy azt megírtuk, Mengyit október elején hallgatták ki gyanúsítottként, miután a 168 Óra megírta, hogy 100 milliós uniós támogatás lenyúlási tervének volt részese. Szociális szövetkezetek szerettek volna tavaly uniós pénzre pályázni, és az ügyben eddig meggyanúsított szereplők szerint Mengyi a megnyert pénz először 50, aztán már 90 százaléka fejében segített volna nekik, hogy kifejezetten rájuk írjanak ki egy 500 milliós pályázatot”

Amiért most mégis írok, annak az az egyik oka, hogy megfogadtam, mindig ki fogok állni azok mellett az emberek mellett, akiket a hatalom megpróbál kivégezni, a másik oka pedig az, hogy történetesen most éppen annak az embernek próbálják átvágni a torkát, akinek sokat köszönhetek.

Húha, most jut eszembe, hogy ebben az országban nem divat kiállni olyasvalaki mellett akit milliárdos költségvetési csalással gyanúsítanak, őrizetben van, és köztudottan hasonló ügyben korábban elítélték. Bassza meg, megint elcsesztem, hát igen, sosem tudtam jól helyezkedni. Ráadásul annyira hülye vagyok, hogy még a jól fizetett kurvája sem voltam Czeglédynek, azt meg talán el sem fogjátok hinni, hogy több mint 10 éves ismeretség után az utóbbi 3 hónapban szóba sem álltam vele, egy magánjellegű konfliktus miatt. (Ennek a rendezése sem fog elmaradni, egy barátságban sem engedhet meg magának mindent az ember, de ez az ügy most nem arról szól, hogy ki-kit szeret)

Mielőtt még az okos kommentelők szerecsenmosdatással vádolnának, elmondanám, hogy a konkrét ügy elbírálása sem rám, sem más laikusokra nem tartozik, hanem egy pillanatnyilag sajnos NEM LÉTEZŐ FÜGGETLEN ÉS PÁRTATLAN NYOMOZÓ HATÓSÁGRA, ÜGYÉSZSÉGRE ÉS BÍRÓSÁGRA tartozna.

Nekem annyi az erkölcsi kötelességem, hogy elmondjam, én mit köszönhetek Czeglédynek, és felhívjam a figyelmet arra, hogy többek között mit köszönhet neki Szombathely, városunk sportja, és az ország közélete:

A sportban is azt tanították, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Csabán kívül nem ismerek a környezetemben egyetlen fanatikus ,,elmebeteget” sem, aki a félelem minden nyoma nélkül mert volna szembeszállni a fidesz maffiával.

Hová is tűnt a két szélső fideszes sztár? Szundi most is jót röhög jóllakott ,,nagy civilként” és sütögeti a következő pecsenyéjét, ez egy ilyen város, neki találták ki

Nagyon sok ügyben tudtunk hatékonyan együtt dolgozni és nekem is erőt és bátorságot adott, hogy azt láttam, nem csak lehetőség egy jogász számára, hanem kötelesség is a jogállam visszaállításárét folytatott küzdelem.  Sajnos nekem nem alternatíva, hogy befogjam a számat és örüljek, hogy csak a gerincemet törik el.

Azokat keresheted!

Bár Csabának nem a körzete, de keményen beleállt a fidesz érdekszférába tartozó környezetszennyező Falcó gyárral való konfliktusba, ahol a gyár pert vesztett ellene.

Mind a Haladás, mind a Falco sportéletének meghatározó támogatója volt:

Legutóbb azért az emberért küzdöttünk együtt akit a fideszes városvezetés szintén el akart távolítani posztjáról, mivel nem volt pártkatona

Már magam előtt látom a sok önelégült fideszes képviselő bájvigyorát, amikor Jordán Tamásról szavaznak csütörtökön, és közben üres annak az embernek a széke, aki a legnagyobb ellenszél volt a közgyűlésben. Ne örüljetek fogalmatlanok, a saját szegénységi bizonyítványotokat állítottátok ki ezzel az üggyel is! De egyet ne felejtsetek el: ki is kell tudni menni az utcára, és az emberek szemébe kell tudni nézni!

Ahogy már korábban írtam, nem a mi dolgunk ítélkezni Czeglédy felett, megteszik majd helyettünk a Pintér-Polt-Handó három királyok, és katonáik. Én csupán arra akarom felhívni a figyelmeteket, hogy amíg Farkas Flórián, ,,Mennyi” Roland, Orbán, Mészáros, Habony, Rogán, Andy Vajna, Matolcsy, Tarsoly szabadlábon élik luxus életüket, addig az a Czeglédy, aki az elmúlt években halálra szopatta az egész fideszes rabló bandát, őrizetben van! Azt pedig jól tudjuk, hogy még ha az egész eljárás végén be is bizonyosodna az ártatlansága, addigra már karrierjét, cégeit régen tönkretették, a politikai hasznot pedig sokszorosan begyűjtötték jóakarói.

Milyen érdekes, hogy az államhatalmi megtorló gépezet egyszerre mozdult rá Simicska reklámcégére és Czeglédyre, vannak még véletlenek!

Azt azért el kell mondanom, hogy egy dolog nagyon elszomorít. Ha valamiben, abban biztos vagyok, hogy Czeglédy sem a pártjától, sem a szombathelyiektől, sem az úgynevezett ,,barátaitól” nem azt érdemli, hogy megtagadják, elhatárolódjanak tőle, és lapítsanak, mint szar a fűben. Nem veszitek észre, hogy az állampárt pont erre játszik?????!!!!!

És hogy még miért is állok ki Csaba mellett annak ellenére hogy sok mindenben nem értek vele egyet? Mert Niemöller idézete alapján biztos vagyok benne, hogy ha a fidesz maffia engem vitt volna el, most ő állna ki mellettem!

És akkor most ti is jól figyeljetek fideszes vérszívó barátaink! Ha azt hiszitek, hogy azzal, hogy Csabát bezárattátok, meg tudjátok félemlíteni az egész országot, akkor nagyon tévedtek! Szombathely ezek után is ugyanolyan tűzfészek marad, mint amilyen eddig volt! Ebben a városban nem fogtok sztároskodni, ezt garantáljuk nektek, MERT EZ ITT SPÁRTAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mészáros Lőrinc megvásárolja az FC Barcelonát

Ha szeretnél értesítést kapni új blogbejegyzés megjelenéséről, kövessél a blog Facebook oldalán

Downlaod-FC-Barcelona-HD-Wallpaper-for-Desktop-Tablet-or-IPhonee

Úgy tűnik végre megnyugodhatnak a Barca szurkolók, nem marad a csapat tőkeerős szponzor nélkül a kezdeti nehézségek ellenére sem. A Felcsút Press hírportál értesülései szerint Mészáros Lőrinc magyar multimilliárdos nem csak névadó szponzora (ML Barcelona) lesz a csapatnak, hanem egyszemélyi tulajdonosa is. A labdarúgásban való érdekeltségszerzés már harmadik lépése a futball nagyhatalomra törő Mészárosnak azok után, hogy ő lett a Felcsút klubelnöke, és februárban megvásárolta a horvát NK Osijek csapatát.

0ovi_le
illusztráció egy sapkás, napszemüveges, pocakos emberről és barátjáról

 

Mészáros a hírportál kérdésére elmondta, ebben az esetben nem ő tette meg az első lépést, hanem egy befolyásos katalán politikus kereste fel. Saját bevallása szerint először azt hitte, hogy a politikus strómannt keres a személyében, majd meglepődve vette tudomásul, hogy csupán a magyar emberektől ellopott pénzt szeretné belepumpálni a Barca pénztárába. Mészáros karakán őszinteséggel elmondta azt is, hogyha az ő pénze lenne, nyilván nem fektetné be egy külföldi csapatba, de mivel a miniszterelnöknek a közpénzekből elsíbolt vagyonáról van szó, így igazából szarik bele.

20131106-meszaros-lorinc-es-orban-viktor25
Nemzeti szotyializmus

Régi hitvallása, mely szerint a kellemeset szereti összekötni a hasznossal, arra ösztökélte a szerteágazó iparágakban felfelé törő nagyvállalkozót, hogy a szombathelyi püspöki palota felújítását követően olyan külföldi beruházással kapcsolatban szerezzen megbízást, ami évtizedeken keresztül juttathatja már nem csak forint, hanem euró milliárdokhoz is. Saját bevallása szerint nem volt könnyű dolga, mivel a katalán politikusok nem velejéig romlott korrupt gazemberek, mint magyar fideszes kollégáik, ellenben szeretik hazájukat, és mindent megtesznek annak dicsőségéért, így mégis sikerült lezsíroznia, hogy a Sagrada Familia bazilika építési munkálatainak befejezésével cégeit bízza meg a város, cserébe a csapat támogatásáért. Mészáros hozzátette, bár Magyarországon egy-két faluban még tud orbán neve alatt néhány milliárdért stadionokat építeni, de egyre jobban szűkül a piac, és a kormányzati információk szerint már nem fogják tudni olyan tempóban szétlopni az államkasszát, mint eddig, mivel a magyar emberek nagy részének már ennivalóra sem futja.

la-sagrada-familia-listelist
Sagrada Familia

Mészáros elismerte, hogy a világörökség részét képező katedrális építése óriási szakmai kihívás, részben azért is, mert nincsen hozzászokva ahhoz, hogy nem a bekerülési költség háromszorosáért számlázhat, másrészt pedig autentikus szakmai segítségre lesz szüksége. Elmondása szerint bízik abban, hogy Gaudi Nagy Tamás elfogadja felkérését, és elvállalja az építészeti munkák irányítását, cserébe fel tudja ajánlani Gaudinak, hogy elintézi a katalánoknál, hogy ezentúl az árpád sávos zászló színei alkossák a katalán lobogót.

árpád sáv
Variációk egy témára

 

A gázzsonglőr azt sem titkolta el a portál elől, hogy eddig csak szűkebb pátriájában volt stratégiai partnere a katolikus egyház, aminek köszönhetően a katolikus hívek nagy része már nem kérdőjelezi meg annak a vallási dogmának a létjogosultságát, amely szerint fideszesnek nem fideszestől lopni nem bűn, fordítva viszont igen.
A Barcával és a katedrális építéssel kapcsolatos hírt egy katalán újságíró szellőztette meg, aki látta kávézni Mészárost, egy a Sagrada Familia közelében lévő Bárban -ami a helyiek szerint Orbán Győző érdekeltségei közé tartozik- az érintett katalán politikussal, azonban Mészáros akkor még cáfolta, hogy fociról, építkezésekről, közpénzről, vagy földekről beszéltek volna.

IMG_7006
Itt találkoztak, de ARRÓL nem beszéltek

A hírportál azon kérdésére, hogy a Felcsútnak az NB1-ből való kiesését milyen szakmai megoldásokkal akarja orvosolni a klubelnök, Mészáros úgy nyilatkozott, hogy eredetileg nem akart ennyire Messire menni ahhoz, hogy megoldja ezt a problémát, de a miniszterelnök orvosai nem láttak más lehetőséget arra, hogy egyre súlyosabbra forduló pszichés betegségét kezelni tudják, mivel a Napóleon szindróma kizárólag sikerekkel enyhíthető.

6lsXWp5nDq83EW9gs
A szegény vázát még az ág is húzza

Ebből adódóan a következő idényben az NB2-ben kemény küzdelmekre számíthatnak az ellenfelek, mivel a Felcsútot nem csak Iniesta, Neymar, Suárez, hanem Dani Alves is erősíteni fogja. Az új játékosok a klubelnök szerint nem fognak feltűnést kelteni a faluban, mivel a Felcsútban eddig sem játszott egyetlen saját nevelésű játékos sem, ráadásul a klub költségvetése pontosan megegyezik a Barcáéval. A hírportál azon kérdésére, hogy kik maradnak a Barca keretében Mészáros egyelőre csak annyit tudott mondani, hogy Kovács2 Béla játékára mindenképpen számítanak, így Ronaldóéknak fel lesz adva a lecke.

maxresdefault
Felcsút FC

dr. Kósa Lajos PhD, aki egyben Mészáros Lőrinc szóvivője is, külön kérte egyértelműsíteni a nagyközönség számára, hogy mindezen üzleti tranzakciókat még csak véletlenül se hozzák összefüggésbe egy a Mészáros Lőrinccel nem azonos Mészáros Lőrinccel akinek a megengedettnél több termőföld van a tulajdonában, hiszen ő sem az a Mészáros Lőrinc, akinek sokan hiszik, többen gondolják, szóval nem az, de nem is egy másik.
Mészáros a hosszú távú üzleti terveivel kapcsolatban csupán annyit árult el a hírügynökségnek, hogy továbbra sem hagy fel a Föld felvásárlásával.

IMG_6791

Figyelem! A blog címében, és tartalmában foglalt hírek, információk nem fedik a valóságot, a cikkben írott nevekhez nem köthetőek, amely nevek nem azon személyeket fedik akikre az olvasók gondolnak, de nem is más hasonló nevű személyeket, legfőképpen nem a képen látható és nem látható személyeket és tárgyakat (mint ahogy ebben az országban a közélettel kapcsolatos hírekre általában jellemző). A blog írója állítás formájában fogalmazza meg véleményét a magyar  közélet korrupt voltáról a vélemény nyilvánítás alkotmányos jogának keretein belül.

 

Így védik be orbán diktatúráját a rendszer koszos kutyái

Amikor már azt hittük, hogy orbán diktatúrájának minden szennyét megtapasztalhattuk, akkor ismét be kell látnunk, hogy mindig van lejjebb, és amire azt hinnénk, hogy ezt már nem merik megtenni, azt simán behúzzák az orrunk előtt. Nem tudom Ti hogy vagytok vele, sajnos én az a típusú ember vagyok, akinek egy ilyen patkányság, mint ami ma történt a Nemzeti Választási Irodában, akkor is felforralja a vérét, hogyha nem közvetlenül engem érint. Ennél a gondolatnál azért meg kell állnom egy szóra: A közvetett, azaz parlamenti demokráciát orbánék már régóta sárba tiporják, és egy ideje a közvetlen demokrácia legfőbb eszközét, a népszavazást is ki akarják venni a kezünkből.

De miért is annyira fontos nekik, hogy ne tudjunk döntést hozni egy olyan hétköznapi kérdésben, mint a VASÁRNAPI  ZÁRVA TARTÁS? Egyrészt képtelenek szembesülni azzal, hogy létezik MÁS VÉLEMÉNY, MÁS AKARAT a sajátjukon kívül, ami nem illeszkedik az ,,orwelli” nemzeti együttműködés rendszerébe, ami nyilvánvalóan egy mesterséges, természetellenes államképet vázol fel. Nekik az az igazi siker, ha a társadalom bármely rétegét megerőszakolhatják, és keresztül verhetik rajtuk az akaratukat. Erre találták ki az oktatásügyben a KLIK-et, kézi vezérelték a közigazgatást, hajtották szolgasorba a rendőrséget, az ügyészséget, és nyomorították meg a bírósági szervezetrendszert…………………

vasárnap

,,Orbán Viktor azt mondta az állami rádióban, amikor félig kifordult netadó ötletéből, hogy “az emberek akarata ellen kormányozni kommunista dolog”, szóval biztos el fog gondolkozni ezen is.

Hát igen, ő már csak tudja mi a kommunizmus lényege, szépen lassan Kádár rendszerét építi újjá szegény hazánkban, annyi különbséggel, hogy közben jogállamot és demokráciát hazudik belföldön és külföldön egyaránt.

Másrészt pedig tudják, hogy egy nagyarányú vereség a népszavazáson nem csak az elmebeteg rögeszméjük ellen szólna, hanem egyben orbán rothadó rendszere ellen is. Ennek az országnak pedig minden forrásból (de leginkább a királyi csatornán keresztül, most hogy a Hír tv már átállt az igazság oldalára) azt kell hazudnia és szugerálnia, hogy ő az imádott, tévedhetetlen vezér, akinek minden intézkedése vagy megváltás, vagy prófécia.

Na de ne kanyarodjunk el a fő csapásiránytól, nézzük hogyan lehet csuklyás, agyhalott szekusokkal nyíltan megakadályozni egy népszavazás kezdeményezést, és betolni a RENDSZER NAGYIJÁT (Orbán Viktort ábrázoló, “Az én miniszterelnököm” feliratú kitűzővel járt a településen a választási időszakban) a saját kérdésünkkel:

http://index.hu/belfold/2016/02/23/kubatov_biztonsagi_emberei_probaltak_nepszavazasi_kezdemenyezest_beadni/

,,RIPORTER: Miről szól a népszavazási kezdeményezés, amit beadtatok?

AGYSEBÉSZ (nagy Magyarország kitűzővel, mert szereti a hazáját, védi és szolgálja): Nem tudom uram, nem szeretnék nyilatkozni

RIPORTER: Tudja hogy milyen intézményben voltak most?

AGYSEBÉSZ: Művelődési központ?

ATOMFIZIKUS (Armani sapkában, kilós arany nyakörvben, terepszettben, mert ő a divatosan kemény csávó akinek középfülgyulladása van, ami úgy tűnik sajnos átterjedt az agyára): Kell a telefonszámom? Szeretnéd? Nem tetszenek a szakállas fiúk, de veled kivételt teszek. (Úgy tűnik van egy kis sittes rutin, bár ki tudja hogy bent is ilyen kemény volt-e vagy ott a .asznak a rossz végén ficánkolt) Hajrá Magyarország! (Hát ezt meg csak nem a vezértől tanulta?)

RIPORTER: Áruld már el, hogy milyen népszavazási kezdeményezést adtatok le?

ATOMFIZIKUS: Figyelj, szerintem te sokkal jobban képben vagy mint én. Miért kérdezel egy olyan dolgot, amire  úgyis tudod a választ” (Arra gondolsz, hogy fidesz csicska bérencek vagytok és jó lóvéért portáztatok egy olyan helyen aminek a jelentőségét egész életetekben képtelenek lesztek felfogni? Vagy esetleg arra, hogy a fejenkénti egy-két kiló nem rossz pénz egy rövid fellépésért és még a csajod előtt is celebeskedhetsz berki módra?

12733557_1174160419292798_3061541593385210910_n
forrás: Kettős Mérce

Ez a szép új világ fidesznyik módra nyilván úgy nézne ki a jövőben, hogy a választásokkor is szekusok állnának a választókörökben és ,,ellenőriznék a választások tisztaságát” aki nem a vezérre akar szavazni, azt egyszerűen nem engednék oda az urnához. Őszintén szólva nem tudom mit gondolnak (ha egyáltalán szoktak gondolkodni bármin is) orbán láncos kutyái a jogállamról, a demokráciáról, a társadalmi összefogásról, de nem is érdekel. Én tudom, hogy mit gondolok ezekről a számomra rendkívül fontos fogalmakról, és azt is tudom, hogy ebben az országban rajtam kívül sok millió lélek gondolja ugyanazt. Tudjátok, nemsokára eljön az ideje annak is, amikor ezért a kis húzásotokért az üresen tátongó stadionok portásaiként se fogtok tudni dolgozni!

12729299_1173842739324566_8518844644721877353_n

 

Büntető Törvénykönyv : A választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény

350. §121 (1) Aki a választási eljárásról szóló törvény vagy a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés során

e) arra jogosultat a választásban, a népszavazásban, a népszavazási vagy az európai polgári kezdeményezésben akadályoz, vagy erőszakkal, fenyegetéssel, megtévesztéssel, vagy anyagi juttatással befolyásolni törekszik,

 Zárszóként egyetlen jókívánságom van számotokra srácok, a mai ,,vicces” kis akciótokért cserébe: Remélem nemsokára egy cellában fogtok megrohadni az összes fideszes bűnözővel együtt!

 

 

Ha fideszes milliárdos vagy, büntetlenül lehetsz feledékeny

Ha szeretnél értesítést kapni új blogbejegyzés megjelenéséről, kövessél a blog Facebook oldalán

A DK feljelentést tett Matolcsy György MNB elnök és Gerhardt Ferenc alelnök ellen, mert azok a vagyonnyilatkozatukban nem tüntették fel az alapítványoktól kapott fizetésüket.

Az ügyészség parádésan oldotta meg a helyzetet.

Egyrészt elismerték, hogy

“az alapítványoktól származó jövedelem adóköteles jövedelem, ekként pedig a vagyonnyilatkozatban feltüntetendő, így a bűncselekmény objektív tényállási elemei, elkövetési magatartás, elkövetési tárgy megállapíthatóak, a feljelentett cselekmény tényállásszerű”

Ezek után viszont a hatóság érvelése váratlan fordulatot vett.

“a feljelentésből kitűnik, hogy a feljelentett személyek a tiszteletdíjjal közvetlen kapcsolatba nem kerültek, az összegek a tudatukban saját jövedelemként nem jelentek meg. Így arra következtetni, hogy a valótlan adatok szolgáltatását tudatuk átfogta volna nem lehet. A szándékosság hiányában pedig a cselekmény nem bűncselekmény.”

via 444.hu

gyurika
,,Így arra következtetni, hogy a valótlan adatok szolgáltatását tudatuk átfogta volna nem lehet.” PS: Én elhiszem

 Matolcsy Györgynek „elkölthető jövedelme az alapítványi tiszteletdíjakból nem származott”.

Szóval van akiknél ez úgy működik, hogyha valahonnan hivatalosan lóvé áll a házhoz, (1,2 MILLA/hó) de azt szabad akaratukból, és rendkívül becsülendő szociális érzékenységüktől vezérelten felajánlják egy nemes célra (azaz közpénzen jótékonykodnak) akkor az nem is az ő pénzük volt, mert nem sörözték el esténként a haverokkal, meg nem vettek belőle az asszonynak nercbundát (mármint ebből a pénzből nem).

Scrooge McDuck money swim_0

Azon már egy kicsit többet kellett gondolkodnom, mit jelenthet vajon, hogy valaki nem kerül közvetlen fizikai kapcsolatba a tiszteletdíjával. Talán erre szokták mondani, hogy ,,ízlések és pofonok”. Mindenesetre nagy szerencséjük, hogy nem a két kis kezükbe kapták KP-ben a lóvét, mert akkor az ügyészségnek még jobban meg kellett volna küzdenie a feljelentés elutasításával.

Azért jó látni, hogy a hatóságok, és a törvények szigora mindenkire ugyanúgy vonatkozik, nemtől, fajtól, értelmi színvonaltól, pozíciótól és pártállástól függetlenül.

Az is rendkívül ritka jelenség, hogy egy olyan szervezet tud kegyetlen szigorúsággal eljárni egy fontos ügyben, amely vezetőjének felesége bizalmi pozíciót tölt be a feljelentettek irányítása alatt, az is igaz, hogy meglehetősen megalázó összegű havi ötmilliós fizetésért.

Polt-Palásthy Mariann tavaly érkezett a jegybankhoz, mégpedig a személyzeti igazgatósághoz, eredetileg havi 2,3 milliót keresett. Most viszont előléptették személyzeti ügyekért felelős ügyvezető igazgatónak, így megduplázhatta fizetését.

via index.hu

POLTSTAT
atlatszo.hu

 Statisztikákat kértünk a Legfőbb Ügyészségtől a korrupciós bűncselekményekkel kapcsolatban a Polt megválasztása előtti és utáni időről, és nagyon érdekes adatokat kaptunk. A feljelentések száma felére-harmadára csökkent éves átlagban, az elutasításuk aránya viszont háromszorosára nőtt. Sőt, ha mégis indul nyomozás, azokat 2010 vége óta közel kétszer nagyobb arányban szüntetik meg, mint korábban.

atlatszo.hu : Polt Péter óta meredeken zuhan a politikai korrupciós ügyekben indított büntetőeljárások száma

Én csak azt nem értem, hogy ha ennyire feledékenyek a szegény fideszes politikusok, és rendre elfelejtenek néhány milliót, milliárdot (Mészáros Lőrinc a felcsúti zseni), lakást (Rogán Tóni) és hasonló bagatel tételeket feltüntetni a vagyonbevallásaikban, akkor miért nem jár nekik hivatalból a megfelelő kavinton adag?

Ami viszont érdekes, hogy amilyen feledékenyek a srácok az összelopkodott millióik, milliárdjaik terén, annyira nem szeretik látni, hogy mennyi szegény ember nyomorog az országban, valószínűleg azért sem, mert úgy elég nehéz elhitetni, hogy működik a Matolcsy-féle unortodox gazdasági csoda. Mivel a szorgalmat és a tehetséget nem osztották olyan bőkezűen a fidesz frakcióban mint az amnéziát, ezért a srácok úgy vágják át a magyar szegénység gordiuszi csomóját, hogy egyszerűen betiltják a szóhasználatban,

Szegénység helyett rászorultság, stadion helyett fedett sportlétesítmény az előírt szóhasználat az Emberi Erőforrások Minisztériumának dolgozói számára.

és törlik a statisztikákból

 Sokan politikai nyomást láttak a KSH döntése mögött, amikor bejelentették, nem adják ki többet a létminimumról szóló kiadványt, mert igazából nincs túl sok értelme. Pedig a mutató felett tényleg kicsit eljárt az idő, és még ha kínos is lehetett a kormánynak azt hallani, hogy az ország több mint harmada a létminimum alatt él, a statisztika megszűnésével nem csak a szegénység nem tűnik el, a szegénységet mutató mérőszámok sem. Más statisztikák szerint pedig szintén elég pocsék a helyzet.

11040178_889326364480239_8526290618343090519_n

 

Viktátornak leesett egy saller az EU egyik izgága kötekedőjétől

Ha szeretnél értesítést kapni új blogbejegyzés megjelenéséről, kövessél a blog Facebook oldalán

https://www.facebook.com/pages/Dr-Szendr%C5%91-N%C3%A9meth-Tam%C3%A1s-blogja/439196546223738

36639_1471911510442_1013277141_31378810_773152_n

http://444.hu/2015/05/22/itt-van-videon-orban-diktator-pofont-kapott-junckertol/

,,Jön a diktátor” Jean-Claude Juncker az Európai Bizottság elnöke fogadta így Orbánt Rigában az EU-s csúcstalálkozón.

Ezért nem viccelődjél a halálbüntetéssel, mert gyorsan lepofoznak!

Hát igen, nem igazán tudok rá példát mondani, hogy mikor nevezett utoljára vezető európai politikus magyar miniszterelnököt diktátornak, akár viccesen, akár komolyan. Barátian lepofozni is leginkább hülyegyerekeket szoktak, akik nem tanulnak a szép szóból. Olvastam néhány önérzetes véleményt (jobbról, balról, jobbbalról:), hogy senki ne diktátorozza /pofozza le a miniszterelnökünket, mert azzal minket aláz meg. Érdekes módon nem éreztem úgy, hogy Juncker a performanszával engem személy szerint megalázott volna, mivel én nem szavaztam a felcsúti napóleonra és bandájára, akik az elmúlt éveket azzal töltötték kormányzás címszó alatt, hogy lebontották a jogállam intézményeit, pozícióba juttatták klientúrájukat (miközben mocskosul meggazdagodtak) és mindenkit elnyomtak, aki nem állt be a sorba. Éppen elég nagy szégyen, hogy nincsen a hazai politikai palettán olyan fajsúlyos politikus, aki ugyanígy tükröt tudna tartani a kis akarnok diktátorunknak. Pontosan ezért érzi úgy, hogy mindent megtehet a birodalmában, bárkit felemelhet, és sárba tiporhat, bármilyen kérdésben szembemehet a társadalom nyilvánvaló akaratával. A magyar társadalom egyedül magát okolhatja, hogy olyan miniszterelnöke van, akit nem tisztelnek külföldön. Az internetadó bevezetése volt az egyetlen olyan alkalom, amikor a társadalom megmutatta, hogy nem kér viktorka zsarnokoskodásából, pedig előtte és utána is számtalan sokkal durvább intézkedését tűrt el szó nélkül.

Fidesz kongresszus 2011

,,A támadásokat visszavertük, az Európai Parlament izgága kötekedőinek, adtunk néhány kokit, leesett néhány saller, kiosztottunk néhány baráti tarkón legyintést”

11238740_867878416582270_8581253579715854495_n
forrás: Egymillióan a magyar sajtószabadságért

Érdekes, hogy zsebdiktátorunk milyen kemény tud lenni amikor hazai pályán arcoskodhat a birkái előtt. Vajon mi tartotta vissza múlt héten hogy adjon néhány kokit, sallert, baráti tarkón legyintést Junckernek? Csak nem az, hogy egy komplexusos kisember, aki csak szájkaratéban tud erősnek látszani az EU-val szemben itthonról, amikor nyilvánosan megalázzák, akkor pedig csak kényszeredetten mosolyog és a száját nyalogatja. A birkákat persze fel tudja vonultatni a ,,NEM LESZÜNK GYARMAT” transzparenssel, miközben 2013-ig 7000 MILLIÁRD FORINTTAL TÖBB EU-S TÁMOGATÁS ÉRKEZETT AZ ORSZÁGBA, MINT AMENNYIT BEFIZETTÜNK.

http://index.hu/gazdasag/2014/02/12/tiz_eve_dol_a_le/

430587_259949707423840_1816423904_n,,Hey Europe, sorry about our Prime Minister”

Az igazság az, hogy az EU-ban nem hülyék élnek, nem ők kérték, hogy csatlakozzunk, hogy több ezer milliárddal támogathassanak minket, de azt már nagyon rosszul viselik, amikor mindezért cserében egy feltűnési viszketegségben szenvedő harmadosztályú focista folyamatosan oktatja az ,,ortodox fejletlen nyugatot” és azzal szórakozik, hogy rendre megkérdőjelezi annak évszázados alapértékeit, csak azért hogy vele foglalkozzanak. Ezek után nem hiszem hogy bárkinek is fel kellene háborodnia azon, hogy osztják a sallert a kisembernek, hanem tenni róla, hogy olyan ember képviselje az országunkat, aki NEM CSAK KÖVETELI, HANEM KI ÉS ÉRDEMLI A TISZTELETET!

Ha mindezek ellenére ez az ember kell az országnak vezetőként, akkor nem kell csodálkoznunk, ha nem sokára nem csak őt vezetik ki a kamerák elől, hanem minket is a civilizált országok közösségéből.

Fideszesnek lenni, vagy nem lenni: az itt a kérdés!

Ha szeretnél értesítést kapni új blogbejegyzés megjelenéséről, kövessél a blog Facebook oldalán

https://www.facebook.com/pages/Dr-Szendr%C5%91-N%C3%A9meth-Tam%C3%A1s-blogja/439196546223738

kokónagy
Ne higgyetek a látszatnak, Kokó nem fideszes, csak támogat egy őszülő öregembert!!!!!!

Már egy hete álmatlan éjszakáim vannak a Kovács Kokó István által felvetett lételméleti, identitást feszegető eszmefuttatással kapcsolatban, amit a Hír Tv-ben tárt a nyilvánosság elé:

http://m.hvg.hu/itthon/20150510_A_nem_fideszes_Koko_szerint_gerinctelen_f

 https://www.facebook.com/kovacs.istvan.52/posts/10202616295927646:2

,,Egy héttel ezelőtt a Civil Casinóban elmondtam ami az engem ismerők számára eddig sem volt titok, nem vagyok Fideszes! Azaz nem vagyok vakon minden kormányzati intézkedést ujjongva éljenző pártkatona. Aki ismer az eddig is tudta hogy nem vagyok és nem is voltam közel a párthoz, nem értettem egyet minden döntésével, nem jártam rendszeresen a gyűlésekre és a jelenlegi kormányzópárt több intézkedése és politikusa is vállalhatatlan volt számomra. Ez nem jelenti azt hogy nem vagyok-voltam Fidesz szavazó, vagy hogy soha nem találkoztam fideszes politikussal, esetleg letagadnám amit soha nem is akarok, miszerint 2002ben fent ültem az emelvényen, sőt!!!”

koko-orban-no
Taps = Nem tetszik a rendszer

Tényleg úgy gondoltam, hogy nem szabad elhamarkodva ítélkezni, főleg egy olyan köztiszteletben álló nagy múltú sportemberrel kapcsolatban, mint Kovács István. Számomra különösen azért volt nagyon fontos, amit Kokó mondott, mivel meglehetősen régóta rosszul vagyok a magukat fideszesnek vallóktól. Szombathelyen is rontotta közülük néhány nagyarcú nyikhaj díszpéldány a levegőt a képviselő testületben, amíg el nem süllyedt velük a hajó:) a politika szennyvízcsatornájában. Az a gondolat nem hagy azóta sem nyugodni, hogy ha egy olyan ember NEM FIDESZES, aki saját bevallása szerint mindig a fideszre szavazott, most is rájuk szavazna, viktorka mögött tapsolt a tribünön, mosolyogva támogatja hogy el ne dőljön szegény, elismeri hogy számtalanszor találkozott fideszes politikusokkal és segített nekik, akkor valószínűleg ennek az ellenkezőjének is igaznak kell  lennie (argumentum a contrario, azaz az ellenkezőjéből való következtetés), és akkor LEHET, HOGY ÉN VAGYOK FIDESZES???????? Hiszen annak idején Virág elvtárs is megmondta: ,,Az a gyanús, aki nem gyanús” Ebből az alapvetésből is csak az következhet, hogy az a fideszes, aki nem fideszes. …..a meg! Akkor ezt nagyon elcsesztem! Bár az is igaz, hogy viktorka meg egy ideje mintha jobbikos lenne, csak lehet, hogy még nem tudja.

,,Eddig minden alkalommal a Fideszre szavaztam és amíg nem találok a kormányzásra alkalmasabb pártot így is fogok. Mert az összes hibájuk mellett még mindig csak bennük látom a lehetőséget persze ehhez vissza kellene térniük a gyökerekhez.

Egyet viszont tényleg nem értek, hogy miért mondta Kokó, hogy fideszes barátainak vissza kellene térniük a gyökerekhez, hiszen szinte az egyetlen dolog, amiben folyamatosan következetesek voltak, hogy számtalan gyökérrel veszik körül magukat.

,,2002ben egy, már elvesztett választás félidejében vállaltam fel, hogy az akkor még pár napig hivatalban levő miniszterelnököt tartom a legalkalmasabbnak az ország vezetésére, nem a győzelem éjszakáján vettem elő a zászlót!! Ez a véleményem azóta sem változott.. Azóta talán ha 10 alkalommal találkoztunk, az elmúlt 5 évben pedig 4-5 alkalommal de akkor is csak valamilyen ünnepség keretében, két összefüggő mondatot nem váltottunk, mégis mindenkinek szent meggyőződése hogy mi jó barátságban vagyunk és én “belső” embernek számítok. Annak ellenére hogy nem voltam Fideszes, 2002ben reménykedtem benne hogy ők kormányoznak tovább. A kettő nem ugyanaz.”

Én hülye, meg annak ellenére, hogy soha nem tartottam magamat fideszesnek, nagyon remélem, hogy minél hamarabb el fognak takarodni az ország éléről, és nem nyomorítják tovább a VALÓDI NEM FIDESZESEKET! De ha már itt tartunk, és nem a baromságot hajtjuk, akkor egészen véletlenül nem azok a NEM FIDESZESEK akiktől elvették a trafikjaikat, a földjeiket, a szerencsejáték vállalkozásaikat, akiket bíróként idő előtt nyugdíjba küldtek, más tisztségekről leváltottak mert nem voltak jó káderek, akik nem nyerték szét magukat közbeszerzéseken, akik nem néhány év alatt váltak milliárdosokká? De tudod Kokó van az országban 3 millió biztosan nem fideszes aki most is a létminimum alatt él, és néhány másik millió, akikről már az összes bőrt lenyúzta az az ember (és a bandája) akit ölelgettél, akit támogattál, akihez adtad az arcodat, és akit megtapsoltál.

kovacs-koko-orbannal-es-schmittel-qpr
A háttérben egy másik nem fideszes

,,Az elmúlt év néhány kormányzati intézkedése, kommunikációja több mint kritikán aluli, ezt nekik is tudniuk kell. És nagyon remélem hogy tudjak is és nem azt látják hogy minden rendben. Aki ismer az tudja hogy minden körülmények közepette hazafiként viselkedtem és a pillanatnyi haszon soha nem érdekelt és épp ezért nehéz az igazságérzetemnek feldolgozni hogy a politikai érdekeket képviselő média sajnos ma már megszokott, gusztustalan módon akar belőlem erkölcsi szemetet generálni. Azzal hogy az egykori vállalkozásom által felvett Széchenyi hitelt és a 2002es szerepvállalásomat és a mostani kijelentésemet egy lapra helyezi és ezzel a kettészakított, gyűlölködésre nevelt ország egyik felének ismét okot ad arra hogy utáljon. Azzal hogy azt a kijelentésemet hogy nem vagyok Fideszes egyfajta elfordulásnak állítja be, miközben csak annyit jelent hogy nem vagyok és nem is voltam soha olyan közel a politikához, a párthoz mint ahogy azt sokan gondoltak.  Nem mutyiztam hanem egy az állam számára kedvező üzletet kötöttünk. Ez volt a Széchenyi program lényege.  Bar csak folytatta volna a következő kormány amit Orbánék elkezdtek, talán nem itt tartanánk.”

Akkor most hogy is van ez? Ha számodra vállalhatatlan a kormánypárt több intézkedése és politikusa, akkor nagy HAZAFIKÉNT nem az lett volna a dolgod, hogy felemeled a szavadat a honfitársaidért, akiket ezek a kormányzati intézkedések sújtottak? Tudod egyesek szerint VÉTKESEK KÖZT CINKOS AKI NÉMA. És tudod általában azok szoktak némák maradni, akiket elég közel engednek a húsosfazékhoz ahhoz, hogy jól tudjanak lakni. Ezek szerint ebben a képben te sem tudtál volna kellőképpen tetszelegni önmagad előtt, hiszen az az igazán faszagyerek, aki úgy tud jól élni, hogy senkinek nem lesz a kutyája.

34638
Aki nem fideszes, mindig annak irigylik a kolbászát

Pedig nem vagyok Fideszes!! Nem is voltam!! Akkor sem amikor felültem a tribünre, akkor sem amikor Orbán Viktorral találkoztam, akkor sem amikor felajánlott politikai feladatokat visszautasítottam, akkor sem amikor ha kellett segítettem nekik. A szó azon értelmében ahogy ők gondolják rólam nem vagyok Fideszes!! De ma sem látok más erőt aki ezt az országot feltudna emelni végre. Ma is rajuk szavaznék, mégha egyre kevésbé érdemlik meg a támogatást. Amit én képviselek az a normális, intelligensen gondolkodó ember, aki nem egy pártban gondolkodik hanem tisztességben és becsületben, rendben és jövőben. Soha de soha nem adtam el magam, és nem is fogom!!!!

Egy ország tisztelt és becsült mint sportolót, ha ezt meg akartad volna őrizni, nem kellett volna felülnöd az emelvényre, egy általad is ismerten kettészakadt országban. De ha ezt az utat választottad, akkor most nem kellene sírdogálnod, és osztanod az észt azoknak akik nem tartoznak a FIDESZES KLIENTÚRÁHOZ és akiknek nap mint nap az árral szemben kell úszniuk. Hogyan gondolkozol tiszteletben és becsületben, ha most is kiállsz egy tisztességtelen és becstelen párt és kormány mellett?????? Szerinted ez így SPORTSZERŰ?

unnamed

Hát Kokó ezzel a nagy okossággal úgy látszik csak annyit értél el, hogy már a haverok is kihúztak a listájukról, innentől kezdve üdv a NEM FIDESZESEK klubjában! Ezek után ne csodálkozzál, ha nem tárulnak ki előtted az ajtók, ha szétszivat az összes hatóság, ha nem találnak meg a kedvező üzleti ajánlatok. De téged ez eddig sem érdekelt, hiszen mindig is egy talpig becsületes, intelligens hazafi voltál, és vagy most is, akit nem lehet megvenni.

Ha Bony, Ha nem Bony, ők soha nem élnek rosszabbul, mint 4 éve!

Ha szeretnél értesítést kapni új blogbejegyzés megjelenéséről, kövessél a blog Facebook oldalán

https://www.facebook.com/pages/Dr-Szendr%C5%91-N%C3%A9meth-Tam%C3%A1s-blogja/439196546223738

http://hu.wikipedia.org/wiki/Habony_%C3%81rp%C3%A1d

Habony Árpád (Budapest, 1968. január 1.) magyar vállalkozó, politikai tanácsadó, magyar bajnok kendóka, Orbán Viktor személyes stratégiai főtanácsadója. A 2014-es befolyás-barométer szerint Magyarország 4. legbefolyásosabb személye.

Azon gondolkodom már egy ideje, mi az igazi stílusosság, tehetség, csillogás, befolyásosság, sikeresség,  sztárság titka. Természetesen nem könnyű dolog egy egyszerű, rossz stílusú falusi ügyvédnek átlátni ezeket a bonyolult nagyvilági dolgokat, (de én azért megpróbálkozom a lehetetlennel, hiszen merni kell nagyokat álmodni) így a mai bejegyzés kicsi országunk egyik legnagyobb ikonjáról, sztÁrpiról, és az ő tündökléséről fog szólni.

De miért is fontos és követendő példa sztÁrpi magasba ívelő pályája minden boldogulni akaró magyar számára? Elsősorban azért, mivel nagyon sokan esünk abba a megbocsáthatatlan hibába, hogy előrejutásunkat tanulással, munkával, szorgalommal próbáljuk elérni, holott már régen tisztában kellene lennünk azzal a kőbe vésett alapvetéssel, mi szerint ,,MUNKÁVAL NEM LEHET PÉNZT KERESNI”.

Szerintem mire végigolvassátok a mai blogot, nagyot fog tágulni az életszemléletetek, és talán könnyebben meg fogjátok érteni, hogy fidesz párttagkönyv és csókosság hiányában miért felesleges nap mint nap kő keményen dolgoznotok azért, hogy el tudjátok tartani a családotokat, és hogy ne veszítsetek el egyik napról a másikra mindent, amiért egész életetekben küzdöttetek.

Tanulmányai

1983–1987 között a budapesti Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában tanult esti tagozaton, ahol díszítőszobrász szakon végzett és érettségizett. Az 1980-as években több felsőoktatási intézményben is tanult (pl. a Képzőművészeti Főiskolán és Szegeden is). 

 

                                                                          ,,orbánékkal jóban lenni, megfizethetetlen”

Szakmai tevékenysége

A magyar millenniumi ünnepségsorozat nyitányaként, 2000. január 1-jén, koronagondnokként ő helyezte el a Parlamentbe átszállított Szent Koronát a kupolateremben kialakított különleges vitrinben. Ekkor restaurátorként tevékenykedett.

             Egy igazi VITRINOLÓGUS!

2001-ben muzeológusként dolgozott a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) elnöki tanácsadójaként, majd a hivatal tanácsadójaként részt vett a Sándor-palota felújítási munkálataiban is.

http://444.hu/2015/04/21/divattervezessel-is-foglalkozhat-habony-arpad-mediavallalkozasa/

habony-arpad-a-kifuton

Politikai tevékenysége

A 2002-es önkormányzati választás után, Wermer András addigi spin doctort váltva került a Fideszhez kommunikációs és kampánystratégiai tanácsadónak. Részt vett Magyarországra tervezett olimpia megvalósíthatósági tanulmányának készítésében. Többek között ő vezényelte le a 2006-os “Rosszabbul élünk…” politikai kampányt.

aaa_5

A 2006-os vesztes országgyűlési választás után lett Orbán Viktor személyes stratégiai főtanácsadója.

Gazdasági tevékenysége

Cégének, a Színes Tinták Bt.-nek 2011-ben és 2012-ben nem volt bevétele, 2013-ban pedig veszteséges volt. 2014 szeptemberében neve felmerült a médiában, mint a Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó médiabirodalom (Magyar Nemzet, Hír TV, Lánchíd Rádió, Class FM) egyik lehetséges vásárlója.

Szóval: Ha médiabirodalmat akartok vásárolni, tanuljatok estin díszítőszobrásznak, utána menjetek el koronaőrnek, aztán restaurátornak, onnan muzeológusnak, ahonnan egyenes út vezet az elnöki és hivatali tanácsadóskodáshoz, ezután nem lehetsz más mint a fidesz kommunikációs és kampánystratégiai tanácsadója, kicsit nem figyelsz oda, és hipp-hopp viktorka jobbkeze vagy. Ennyi. Ha nem érted, hülye vagy (velem együtt).

http://444.hu/2014/12/18/habony-arpad-beperli-azt-aki-megserti-a-jo-hirnevet/

Most már remélem értitek miért háborodott fel sztÁrpi teljesen jogosan azon, hogy egyesek azt a hamis látszatot keltették, miszerint nem rendelkezik a megélhetését biztosító törvényes és nyomon követhető jövedelemmel? Be is kell perelni azokat a szemétládákat! Hajrá sztÁrpi!

http://www.origo.hu/itthon/20150423-rogan-antal-tarsadalmi-munkaban-ingyen-ad-tanacsokat-a-miniszterelnoknek-habony-arpad.html

És ha annyira értetlenek vagytok, hogy azt sem bírjátok felfogni, miből él az, aki a miniszterelnöknek társadalmi munkában ad tanácsokat (nyilván minden második ember így van ezzel), amit egyébként a miniszterelnök nem vállal fel, akkor végképp ne akarjatok gyorsan meggazdagodni.

habony

http://blog.atlatszo.hu/2015/01/habony-arpad-nem-a-miniszterelnokseg-munkatarsa-es-soha-nem-is-volt-az/

http://www.168ora.hu/itthon/habony-orban-135368.html

„Ilyen nevű ember semmilyen állami kifizetési listán nem szerepel”, szerződésben nem állnak vele, és minden egyéb kérdésben a népesség-nyilvántartóhoz kell fordulni. Semmilyen hivatalos természetű kapcsolatban nem áll” Habony Árpáddal, és nem tud mit kezdeni azzal, hogy ki milyen tanácsadónak nevezi magát, illetve a sajtó kit nevez az ő tanácsadójának. Szerinte a kormánynak az a dolga, hogy kivonja magát az ilyen „feszkók” alól

viktor, viktor, te tényleg nem tanulsz semmiből, nem menő a pökhendi hazudozás, vedd már észre magad!

http://444.hu/2015/04/23/ha-on-valasztopolgar-onbol-is-konnyen-lehet-habony-arpad/

Személye körüli viták

2006-ban egy közlekedési konfliktus után autójából kiszállva bántalmazott egy nála közel húsz évvel idősebb házaspárt: a férfit leütötte, a nőt pedig hasba rúgta. Ezért garázdaságért elítélték és két év próbára bocsátották. Az eseményről beszámoló újságírót jó hírnév megsértése miatt beperelte, de az eljárást később megszüntették.

http://magyarnarancs.hu/belpol/habony-arpad-orban-viktor-bizalmas-elitelve-garazdasag-jogeros-idegbe-jott-83765

12455

Habony neve akkor került megint középpontba, amikor 2014. október 17-én kiderült, hogy az Egyesült Államok megtagadta hat kormányközeli személy, köztük Vida Ildikó NAV-elnök beutazási kérelmét, és a másik öt személy neve közt felmerült Habony neve is. Gyakran látható volt drága ruhákban, táskákkal és luxuskategóriás autókat vezetve, emiatt ellenzéki oldalról vagyonosodási vizsgálatot is kezdeményeztek vele szemben, miután papíron nem volt jövedelme, és bár fideszes képviselők elismerték, hogy alkalmilag adott nekik tanácsot, állításuk szerint hivatalos tanácsadói szerződés nincs a párt és Habony között. Habony később úgy reagált, hogy „jó hírnevének megsértése miatt jogi lépéseket tesz »a hamis látszatot keltő kijelentéseket« terjesztőkkel szemben.” Habony még októberben tett közzé egy fényképet az interneten, melyen a washingtoni Lincoln-emlékmű előtti lépcsőn ül újsággal a kezében, ezzel bizonyítva, hogy nincs kitiltva az Egyesült Államokból, de lapértesülés szerint decemberre már megvonták a beutazási engedélyét pont a szóban forgó kép miatt, miután az amerikai hatóságok előtt is kiderült, hogy a korábbi idős házaspár elleni tettlegesség miatti ítélete miatt már októberben sem kaphatott volna vízumot, tehát már akkor feltehetően hazudott a beutazási engedély megszerzésének érdekében.

habony-washington

Még mindig nem értitek miért tart itt az ország?????????????